Imply
Vi är tillväxt

Om imply

Vi har samlats kring en gemensam idé – vi vill investera vår tid och
kompetens i utvecklingen av framtida tillväxtföretag.

Från nuläge till uppföljning

Hållbar värdeutveckling i tillväxtbolag

Idén föddes ur ett vakuum på marknaden – det mellan riskkapitalbolag och managementkonsulter. Genom att kombinera styrkorna från de både kan vi vara en helhetspartner som investerar såväl kapital som operativt stöd, hela vägen från punkt A till B och vidare mot mål ni själva ännu inte identifierat.

För att lyckas vet vi vad som krävs: engagerade konsulter som brinner för att utveckla er affär, förverkliga era visioner och växa tillsammans med er.

Vi utvecklar tjänsteintensiva, ägarledda bolag med en uttalad vilja att skapa tillväxt. Vi stödjer processen från nulägesanalys och tillväxtstrategi till implementering och uppföljning. Vi utgör ett långsiktigt strategiskt stöd för ägare och ledning. Det som ytterst förenar alla konsulter hos oss är fokus på kvalitet och genomförande, som får er att ta nästa steg på tillväxtresan.

Vårt erbjudande

Affärskrafter sprungna ur naturen

Precis som människan replikerar naturens lagar följer affärsvärlden en konstant uppsättning spelregler. Vårt erbjudande är konkretiserat i sex affärskrafter. Krafter som Imply hjälper er att tämja, utveckla och stärka.

 • Konkurrenskraft: Vi identifierar, definierar och hjälper er att realisera er marknadspotential.
 • Genomförandekraft: Genom att omsätta strategier till verklighet hjälper vi er att levandegöra ert erbjudande och hålla vad ni lovar.
 • Ledningskraft: Vi har lång erfarenhet av att utveckla chefer till moderna ledare, öka ledningsgruppers beslutskraft och bygga effektiva team som går mot gemensamma mål.
 • Drivkraft: Rätt medarbetare på rätt plats, med rätt motivation och med en känsla av vi. Det är grunden, och vi vet vad den byggs av.
 • Innovationskraft: Vi stöder er i att ta idéer till konkreta planer, prototyper och färdiga produkter, processer eller tjänster.
 • Finansiell kraft: Vi identifierar de ekonomiska krav som er tillväxtplan ställer och stödjer er i att anskaffa det kapital som krävs för att förverkliga planen.
Interimstjänster

Våra Game Changers

Vi erbjuder interimschefer med extraordinär vana och förmåga att skapa eller skapa förutsättningar för ökad tillväxt

Förändringar i tillväxtbolag kräver kraftfulla resurser. Våra kunder använder en Tillväxtmotor när det krävs förändring i det exekutiva och mest resultatskapande ledarskapet.

Vi levererar exekutiva interimschefer som i flertalet sammanhang framgångsrikt lyckats skapat tillväxt i tillväxtbolag. Våra interimschefer har en gedigen bakgrund från tillväxtintensiv verksamhet i flertalet ledande befattningar inom olika branscher och brinner för utveckla verksamheter och öka affärskraften i digitala affärsmodeller.

Är detta vad du söker? Kontakta oss gärna för mer information så går vi igenom ert behov och undersöker om vi kan leverera en profil som passar.

Tjänstepaket för mindre tillväxtbolag

Imply som tjänst

Alltför många svenska småföretag missar sina långsiktiga tillväxtmål pga avsaknad av förmåga och kompetens att hantera vanliga tillväxtutmaningar.  Vi erbjuder en paketerad tjänst för att stödja mindre tillväxtbolag för att göra resan enklare, tryggare och mer effektiv.

Imply erbjuder tjänsten ”Tillväxt som tjänst” till mindre tillväxtbolag. Tjänsten är upplagd för att ni som mindre företag med stor tillväxtpotential får ett handfast stöd kring hur ni ska hantera era tillväxtutmaningar i vardagen.

Ofta saknas nödvändiga kompetenser för att få bolaget att växa såsom:

 • Innovations- och metodstöd för att förnya sin affär & affärsmodell.
 • Operativt handfast HR stöd
 • Medel för tillväxt
 • Rådgivning kring kniviga ledarfrågor
 • Hitta rätt marknadsstrategi o säljkanaler
 • Koll på kassaflöde och investeringar
 • Ekonomiska resurser till extern rådgivning

Vi tillhandahåller en månatlig tjänst med de kompetenser och rådgivare ni behöver för hållbar tillväxt.

Är detta vad ni söker? Kontakta oss gärna för mer information så går vi igenom ert behov och undersöker om vi kan leverera ett team som passar just Era behov på tillväxtresan.

Vi är Imply

Managementkonsult sedan 2002 med en stark vilja att skapa en bra balans mellan mätbara resultat och långsiktig utveckling. De senaste fem åren har Max bl a varit tillförordnad CIO för Göteborg Stad och ansvarat för större projekt inom Change Management och varit ansvarig för större ledarutvecklingsprogram. Som en del av dessa projekt har Max alltid på något sätt arbetat med att utveckla ledningsgrupper, antingen som en grupp eller för att skapa en ny strategi.

Max Sandberg Vd & Partner (Consulting)

Med mer än 20 års erfarenhet som operativ chef inom försäljningsledning och Customer Service har Mårten specialiserat sig inom organisationsutveckling, förändringsledning och ledarutveckling. Med ett tydligt fokus på det mänskliga beteendet vet han vad som krävs för att kunna bygga rätt företagskultur, skapa rätt strukturer och i slutändan, frigöra tillväxt.

Mårten Ek Partner (Consulting)

Tony har arbetat med ledarskap och verksamhetsutveckling i näringsliv och idrott sedan 1995 och är styrelseordförande för Imply. Utöver engagemanget i Imply är han aktiv med ett antal styrelseuppdrag och arbetar som strategisk rådgivare till flera kända varumärken och ledare inom svenskt näringsliv.

Tony Karlsson Partner (Invest)

Fredrik har över 20 års erfarenhet i IT-branschen och har bland annat grundat och drivit ett framgångsrikt IT-bolag under 12 år. Fredrik har djup förståelse för tillväxtresan och vad som krävs för att bygga ett långsiktigt starkt företag med god försäljnings- och företagskultur från grunden. 

Fredrik Pürkner Partner (Invest)

Calle är specialiserad på företagsinterna ledarprogram och stöd vid utvecklings- och implementeringsprocesser. Fokus är att stärka organisationens egen förmåga att skapa förståelse och acceptans. Med erfarenhet från att ha arbetat på alla nivåer i ett företag är Calles förmåga att skapa värde oavsett nivå väl utvecklad. 

Calle Jönsson Associerad konsult