Imply
Naturlig tillväxt

Ledningskraft

I idrottslag, lejonflockar och utvecklingsteam. Ledare har alltid funnits och kommer alltid att finnas, överallt omkring oss och i varenda gruppering – annars är den på förhand dömd att misslyckas.

Driv förändring – mot förbättring

”Leadership is action, not position”

Ledarskap kan vara en kraftfull förstärkare av positiva beteenden och är rätt använt en ovärderlig resurs. En skicklig ledare tar fram det bästa i sina medarbetare, utmanar, motiverar och lyfter dem till att prestera på högre nivåer. Fel använt är effekten motsatt.

Er ledningskraft är ett uttryck för er förmåga att leda och förstärka det ni definierat som er uppgift. Hur kapabla ni är att efter givna premisser ta er från vad som ska göras till hur det faktiskt genomförs.

Era ledares förmåga att driva förändring och förbättringsarbete, att få med sig organisationen samt att skapa en samsyn kring målsättningar och de bästa vägarna dit. Det är helt avgörande för var er tillväxtresa tar sin start – och när den når sitt mål.

The imply way

Utveckla morgondagens team

Att skapa strukturer är enkelt – att leda och förändra människor är svårare. Vi hjälper er i ägar- och ledningsposition att definiera strategier och sätta tydliga mål, och stödjer er i arbetet att förverkliga och uppnå dem.

The Imply Way:

  • Utvecklar chefer till moderna ledare. Med seminarieprogrammet Leda för tillväxt ger vi verktyg för att utveckla ert chefs- och ledarskap på olika nivåer. Båda är nyckelkomponenter i en stark ledningskraft och essentiella för att kunna driva förändring och stimulera motivation.
  • Stärker ledningsgruppers förmåga att samverka, utnyttja varandras kompetens och förmågor samt nå en samsyn i affärskritiska frågor. Med behovsanpassade ledningsutvecklingsprogram kan vi stödja er i att utveckla ett hållbart ledarskap och skapa verklig förändring.
  • Bygger team av individer. En grupp kan sättas ihop av flera anledningar. Av lika många kan sammansättningen av gruppen, eller dess uppdrag, komma att förändras. Därför är det avgörande att kontinuerligt arbeta med grupputveckling. Vi anpassar våra modeller efter våra kunders unika utmaningar och situationer och hjälper er att utveckla vinnande team.