Imply
Naturlig tillväxt

Ledningskraft

I idrottslag, lejonflockar och utvecklingsteam. Ledare har alltid funnits och kommer alltid att finnas, överallt omkring oss och i varenda gruppering – annars är den på förhand dömd att misslyckas.

Driv förändring – mot förbättring

”Leadership is action, not position”

Ledarskap kan vara en kraftfull förstärkare av positiva beteenden och är rätt använt en ovärderlig resurs. En skicklig ledare tar fram det bästa i sina medarbetare, utmanar, motiverar och lyfter dem till att prestera på högre nivåer. Fel använt är effekten motsatt.

Er ledningskraft är ett uttryck för er förmåga att leda och förstärka det ni definierat som er uppgift. Hur kapabla ni är att efter givna premisser ta er från vad som ska göras till hur det faktiskt genomförs.

Era ledares förmåga att driva förändring och förbättringsarbete, att få med sig organisationen samt att skapa en samsyn kring målsättningar och de bästa vägarna dit. Det är helt avgörande för var er tillväxtresa tar sin start – och när den når sitt mål.

The imply way

Utveckla morgondagens team

Att skapa strukturer är enkelt – att leda och förändra människor är svårare. Vi hjälper er i ägar- och ledningsposition att definiera strategier och sätta tydliga mål, och stödjer er i arbetet att förverkliga och uppnå dem.

The Imply Way:

  • Utvecklar chefer till moderna ledare. Med seminarieprogrammet Leda för tillväxt ger vi verktyg för att utveckla ert chefs- och ledarskap på olika nivåer. Båda är nyckelkomponenter i en stark ledningskraft och essentiella för att kunna driva förändring och stimulera motivation.
  • Stärker ledningsgruppers förmåga att samverka, utnyttja varandras kompetens och förmågor samt nå en samsyn i affärskritiska frågor. Med behovsanpassade ledningsutvecklingsprogram kan vi stödja er i att utveckla ett hållbart ledarskap och skapa verklig förändring.
  • Bygger team av individer. En grupp kan sättas ihop av flera anledningar. Av lika många kan sammansättningen av gruppen, eller dess uppdrag, komma att förändras. Därför är det avgörande att kontinuerligt arbeta med grupputveckling. Vi anpassar våra modeller efter våra kunders unika utmaningar och situationer och hjälper er att utveckla vinnande team.

”Bra ledare är en förutsättning för att skapa en framgångsrik verksamhet. En bra ledare vågar ta beslut och leder med integritet. En bra ledare är trovärdig och uthållig. Men vad krävs för att bli en utmärkt ledare? Låt oss börja med att en utmärkt ledare är alltid öppen för nya insikter.”

Mårten Ek Partner Imply
Infront

"Känns värdefullt att ha det i ryggen"

ikon silhouette

Infront IT-partner

ikon väska

Helhetsleverantör av IT-produkter och tjänster inom IT-infrastruktur till företagsmarknaden.

ikon pussel

Tredubblade antalet ledare på kort tid.

ikon handslag

Utvecklad ledaruppdragsmall samt säljledningsmodell.

Med ett brinnande engagemang och spetskompetens har Infront IT-partner hittat effektiva verktyg för att öka lönsamheten i sina kunders kärnverksamheter. Så effektiva att de på mindre än två år behövde tredubbla sitt antal ledare i organisationen.

Som helhetsleverantör av produkter och tjänster inom IT-infrastruktur har Infront IT-partner gjort en snabb och stark tillväxtresa. Från att i slutet av 2015 ha varit 30 medarbetare, är man 2017 drygt 50. Antalet ledare har ökat från fyra till tolv.

– Det medförde behovet av att skapa en likformighet kring hur vi agerade som ledare och chefer i bolaget; säkerställa att vi hanterade frågor på samma sätt, och inte minst, ena gruppen och bilda effektiva team, säger Fredrik Pürkner, vd på Infront.

Under ett knappt års tid planerades fyra utbildningstillfällen med Imply in för organisationens alla ledare. Däremellan hölls dessutom individuell coaching med samtliga.

– Max Sandberg och Mårten Ek är båda väldigt duktiga på att fånga upp grupper. Vi låg på ganska olika nivåer erfarenhetsmässigt, men de lyckades träffa helt rätt med budskapet och nå ut till samtliga. De har en lång och djup erfarenhet av såväl ledar- som individutveckling.

Under det senaste året har Infront byggt för vidare tillväxt, med bland annat en ny e-shop, säljorganisation och ett nytt affärssystem.

– Nu har vi stuvat om internt för att kunna ta nästa kliv i tillväxtfasen. Då känns det oerhört värdefullt att ha det här i ryggen, säger Fredrik Pürkner.