Imply
Naturlig tillväxt

Konkurrenskraft

I ett allt tuffare affärsklimat hårdnar konkurrensen för varje dag – och vikten av att nå sin fulla potential ökar. Att den bäst anpassade överlever är en vedertagen sanning, i såväl naturen som affärsvärlden, men det spelar ingen roll hur välanpassade ni skulle kunna vara – om ni faktiskt inte är det.

Hur vi definerar marknadspotential

Survival of the fittest

Att konkurrera handlar om att fatta strategiska beslut som gör att ni särskiljer er från mängden och tydliggör era värden för mottagaren.

Med lång erfarenhet och bred kompetens kan Imply hjälpa er att definiera er marknadspotential – och att uppnå den.

Vi tar fasta på vad som gör er unika och identifierar vilka insatser som ytterligare kan stärka er identitet och utmärka er på marknaden. Genom att granska och analysera er nuvarande affärsstruktur kan vi stödja er i processen att uppdatera eller förändra er affärsmodell. Enkelt uttryckt kan man säga att vi hjälper er att bli ert absolut bästa jag.

The imply way

Nå marknaden med full kraft

Implys arbetsmodell bygger på rådgivning, coachning och utbildning. Genom att ta fram en konkurrenskraftig kanal- och säljstrategi förbereds ni för att med stark genomförandekraft kunna nå och bearbeta marknaden. 

The Imply Way:

  • Stödjer er i arbetet att strukturera och ta fram en affärsmodell som beskriver vad som skapar värde i er verksamhet.
  • Utvärderar era konkurrenters erbjudanden, analyserar marknaden och identifierar både vad era kunder efterfrågar i dag och kommer att efterfråga i en prognostiserad framtid. Därigenom kan vi hjälpa er att stärka ert erbjudande och revidera er valda position för att behålla er särställning.
  • Segmenterar marknaden och definierar inom vilka kundsegment ni har störst potential att nå ut med era produkter och tjänster.
  • Hjälper er att ta fram en konkurrenskraftig vision, affärsidé, mål och strategi. Vi vet att de mest framgångsrika strategierna är de som är väl förankrade på alla nivåer i organisationen. Med en noggrann intern och extern analys ökar chanserna att det som utvinns ur processen blir både konkurrenskraftigt och har stor kraft också i nästa steg, genomförandet.

”Det är svårare än någonsin att särskilja sig på dagens och morgondagens marknad. Med Implymetoden handleder vi er först till en tydlig affärsplan, ett vasst sälj- och affärsbudskap och en effektiv kanal- och säljstrategi för att framgångsrikt nå och bearbeta er marknad. Därefter kan vi träna era medarbetare att göra detta levande i mötet med kund.”

Mårten Ek Partner Imply
Case: Keyman

“Ställde precis rätt frågor, utmanade på exakt rätt ställen”

ikon silhouette

KeyMan AB

ikon väska

Konsultmäklare inom IT,
management och inköp.

ikon pussel

Kraftigt ökad omsättning -
men oförändrat resultat.

ikon handslag

Ny affärsmodell samt ett
utvecklat erbjudande mot kund.

Konsultmäklaren Keyman är specialiserad på att hitta, leverera och administ­rera erfarna konsulter inom IT, management och inköp. På tre år fyrdubblade bolaget sin omsättning – men med ett oförändrat resultat.

Under inledningen av 2017 stod man inför en rad frågor, utmaningar och en snabbt stegrande efterfrågan. Med stöd från Imply kunde Keyman ta fram en ny affärsmodell och ett utvecklat erbjudande för att öka lönsamheten i bolaget. Mats Mårtensson, bolagets grundare och vd, berättar mer:

– Vi tog hjälp av Imply, och specifikt Max Sandberg, för att bena ut hur vi skulle ta oss an framtiden. Vi har kontinuerligt gjort svarta siffror men inte mycket mer än så, och ville i grund och botten öka lönsamheten i bolaget. Max var extremt proffsig från det första mötet och genom hela processen. Under en inledande intervju med mig och en workshop med ledningsgruppen ställde han precis rätt frågor och utmanade oss på exakt rätt ställen.

Genom att tillsammans diskutera, definiera, vrida och vända på hela bolagets verksamhet med en Business Model Canvas kunde Imply och Keyman tillsammans arbeta fram en ny affärsmodell. Med grund i en kund- och marknadssegmentering utvecklades även företagets befintliga erbjudande.

– Det har varit oerhört värdefullt. Dels för oss som bolag, genom att vi fick med oss en konkret handlingsplan med vår utgångspunkt, vårt mål och ett sätt för att ta oss dit. Dels för mig själv – som grundare, ägare och vd kunde jag få mina tankar samlade och konkretiserade på ett visuellt och överskådligt sätt. Ofta finns lösningarna någonstans inom företaget, men det gäller att veta hur man plockar fram dem.

”Det har varit oerhört värdefullt. Dels för oss som bolag, genom att vi fick med oss en konkret handlingsplan med vår utgångspunkt, vårt mål och ett sätt för att ta oss dit.”

Mats Mårtensson Grundare och försäljningschef KeyMan