Imply
Naturlig tillväxt

Genomförandekraft

Teorierna är grunden till all vetenskap. Men fel applicerad på verkligheten, i fel kontext eller med fel genomförande, är den starkaste teorin ingenting värd. Detsamma gäller er strategi och er valda riktning. Det är hur kapabla ni är att faktiskt omsätta den i verkligheten – er genomförandekraft – som avgör när, hur, och om ni går i mål.

Leverera vad ni lovar

”Ideas are easy. Implementation is hard”

Engagera. Förverkliga. Fullborda. Att kunna gå från ord till handling är en förutsättning för framgång – och grundbulten i er genomförandekraft. Imply hjälper er att ge liv till strategier, göra verklighet av teorier och nå hela vägen fram till högt satta mål.

Att stärka sin genomförandekraft handlar inte om att rita om processer och rutiner, utan att leva upp till befintliga. Att med ett starkt ledarskap och ett väloljat bakomliggande maskineri lyckas leverera vad ni lovar – effektivt och intensivt.

Till grund ligger er valda riktning och de strategiska val ni har gjort, men lika avgörande för er framgång är förmågan att skapa engagemang hos era medarbetare. Att lyckas utnyttja kompetenser, förmågor och resurser på bästa sätt, att uppmärksamma och lyfta prestationer och att motivera till att fortsätta lyckas. Gång efter gång.

The Imply Way

Ta kontroll över marknaden

Vår metod tar avstamp i er nuvarande position. Vi identifierar och analyserar nyckelfaktorer, vad som fungerar och vad som kan förbättras. Vi stärker de positiva krafterna, utbildar och tränar er där det behövs och gör er redo att anta och erövra marknaden.

The Imply Way:

  • Utvecklar och stärker ert affärsmannaskap, konsultmannaskap och servicemannaskap genom utbildning, workshops och träning. Att förstå hur alla beslut, stora som små, påverkar er hela affär är i många fall avgörande – för att kunna skapa, förpacka och leverera ett så attraktivt erbjudande som möjligt.
  • Anpassar, aktualiserar och hjälper er att leva er säljstrategi. Marknaden förändras ständigt och oundvikligen – en framgångsrik strategi är förberedd och följer dess svängningar. En framgångsrik organisation har strukturen och verktygen för att följa sin strategi, oavsett vad.
  • Hjälper er att nå ut till och knyta de bästa kompetenserna till er, när ni behöver tillfällig förstärkning eller står i begrepp att expandera er verksamhet.
  • Skapar en förståelse kring hur processorganisationen kan användas för att leda och förbättra processer. Genom ledningsstöd, workshops och liknande insatser är vi delaktiga i såväl framtagande som implementering av förbättringsåtgärder.

”Genomförandekraft är det som får strategier att bli handling. Action!”

Max Sandberg Partner Imply
Svensk Direktreklam

Syftet var enkelt: att öka lönsamheten

ikon silhouette

Svensk Direktreklam

ikon väska

Direktreklam

ikon pussel

37 olika partners och franchisetagare behövde enas under ett tydligt tak

ikon handslag

Ett konkretiserat värdegrundsarbete, coachande ledarskap och en utvecklad affärsplan

Svensk Direktreklam är en del av SDR-koncernen och Sveriges största privata direktreklamföretag. Genom sina 37 partners och franchisetagare når man 88 procent av landets hushåll med egen utdelningsorganisation. En organisation i den storleken ställer höga interna krav på såväl koncept och värdegrundsarbete som ledarskap och hela affärsplanen.

Att få närmare 40 franchisetagare att gå mot samma mål och skriva under på samma värdegrund var utmaningen och verkligheten för Svensk Direktreklam, som därför startade upp ett omfattande ledarutvecklingsprogram under hösten 2015.

– Sedan dess har vi haft ett nära samarbete med Mårten Ek och Imply. Vi har haft teoripass, gruppdiskussioner och övningar. Mårten gör inte ett gig och går hem, han är delaktig och stöttar genom hela processen, säger Ylva Andersson, produktionschef på SDR, och fortsätter:

– Syftet med samarbetet var egentligen väldigt enkelt: att skapa ytterligare förutsättningar för att kunna öka lönsamheten i organisationen.

Och genom att samla ledarna för koncernens 37 olika företag samt representanter från högkvarteret, vända ut och in på organisationens beståndsdelar, identifiera och analysera drivkrafter, har ytterligare stora kliv kunnat tas.

– Vi har lyckats sätta våra värdegrunder och skapa en samsyn kring dem. Nu är vi mitt i att implementera dem samtidigt som vi ytterligare utvecklar och stärker vårt coachande ledarskap och färdigställer affärsplanearbetet.

På mindre än två år har SDR både lyckats ta in effekterna av samarbetet med Imply och sprida dem vidare ut till sina partners. Det är genomförandekraft.