Imply
Naturlig tillväxt

Finansiell kraft

I ett vakuum är monetära tillgångar egentligen inte mycket värda. Men bakom rätt visioner, kompetenser och ledare utgör de en kraftfull katalysator som kan ta idéer från ritbord till verklighet, produkter från lokala lager till globala konsumenter och er affär ett steg närmre sin fulla potential.

Vi skapar hållbar värdeutveckling

För att nå mål krävs satsningar

Finansiella medel genomsyrar affärsvärldens varenda komponent. De påverkar dess alla rörelser och banar väg för dess framtida storspelare. Utan finansiell kraft – ingen tillväxt. Det är spelets regler.

Er finansiella kraft beskriver hur väl förberedda ni är för att påbörja er tillväxtresa, hur er finansiella strategi svarar mot era uppsatta mål och hur stora era möjligheter att täcka såväl kortsiktiga som långsiktiga investeringsbehov är.

Tillväxt kan finansieras på flera sätt, ni kan gå till banken och ta ett lån eller söka finansiärer i riskkapitalbolag. Det ger er fyllda kassor men ökar varken ert kunskaps- eller erfarenhetskapital. Imply står för hållbar värdeutveckling och en finansiell kraft som präglas av engagemang, passion och investerare med en uttalad vilja att bli en långsiktig del av er affär. Vi vet hur viktigt det är, och vi vet hur rätt investerare för just er kan identifieras.

The imply way

”Money is a mechanism for control”

Vi vet att en långsiktig och hållbar tillväxtresa grundar sig i engagemang och passion. Vi vet vikten av finansiärer som investerar mer än kapital. Därför vet vi hur en finansiell kraft byggs upp – från grunden, och för framtiden.

The Imply Way:

  • Skapar hållbar värdeutveckling – och det gör oss unika. Vi vet att den största effekten uppnås med engagemang och passion för affären, därför använder vi bara privata investerare. Och det gör skillnad. Våra investerare eftersträvar inte bara avkastning, de vill vara med på er tillväxtresa, engagera sig och delta aktivt i styrelsearbetet. De, precis som vi, vill vara en långsiktig partner och en viktig kugge i den spännande utvecklingen av ert bolag.
  • Analyserar era finansiella flöden. Genom att skapa en förståelse och kontroll över de likvida medel som strömmar in och ut ur er verksamhet kan vi utvärdera och maximera er finansiella styrka efter rådande förutsättningar.
  • Stärker och utvecklar er finansieringsstrategi. Vi vet vad som krävs för att lyckas med en långsiktig tillväxtsatsning, för vi har varit med många gånger förr. Efter att ha analyserat era nuvarande ägarkonstellationer, era förutsättningar att ta nästa steg på tillväxtresan och vilka resurser och åtgärder som behövs för att göra nödvändiga satsningar kan vi hjälpa er att ta nästa steg.

”Vi skapar förutsättningar för hållbar tillväxt genom engagerade investerare som brinner för affären.”

Tony Karlsson Imply Partner