Imply
Naturlig tillväxt

Drivkraft

Människan har gått långt förbi de basala behoven, föda, söm, trygghet, till att vilja något mer. Många gånger är det svårt att definiera vad det är, men alla vet när de har hittat det. Gnistan. Den som får en förbränningsmotor att explodera, den som faller att resa sig och er tillväxtresa att rivstarta – och fortsätta att accelerera.

Sprid de goda effekterna

”Efforts and courage are not enough without purpose and direction”

Vi vet att en stark drivkraft karaktäriseras av ägare som vill växa och ta såväl risk som ansvar under resan. Ledare och medarbetare som brinner för bolagets utveckling och en hungrig säljorganisation med höga ambitioner. Men kanske allra mest, en kultur och värderingar som främjar tillväxt, låter misstag göra er starkare och uppmuntrar till att lyckas.

Engagerade medarbetare leder till färre sjukdagar, högre effektivitet, bättre lönsamhet, mindre personalomsättning och nöjdare kunder. Engagerade medarbetare lyfter varandra och tar fram det bästa i både sig själva och sina kollegor. Engagerade medarbetare bildar en spiral som accelererar exponentiellt, sprider de goda effekterna och blir självgående. Det gäller bara att hitta den där initiala gnistan.

The Imply Way

Helheten är större än summan av delarna

Imply arbetar strukturerat med att steg för steg stärka er drivkraft. Vi vet att den finns hos varje individ, byggs inifrån och stärks av gemensamt framtagna mål.

The Imply Way:

  • Identifierar rätt medarbetare för rätt plats. En stark drivkraft uppnås genom att varje medarbetare sätts i rätt sammanhang och ges de bästa förutsättningarna för att prestera.
  • Coachar och hjälper såväl grupper som individer, ledare som medarbetare, att utveckla rätt verktyg för att kunna arbeta målfokuserat, se frågor ur nya perspektiv och utvecklas i linje med sina egna drivkrafter.
  • Stärker er internkultur, konkretiserar era värderingar och skapar en gemensam grund att både stå på och inleda er tillväxtresa ifrån. Vi är med er under hela processen, från att genomföra kulturmätningar till att utveckla konkreta hands on-planer, för att utkristallisera, stärka och utveckla vad som är just ert vi.
  • Ger ett långsiktigt stöd i form av mentorskap. Vi har lång erfarenhet av att ta företag från punkt A till B och vet vad som krävs av såväl individerna som är inblandade som organisationen som helhet. Med ett rikt kontaktnät och bred erfarenhet kan vi hjälpa er att nå hela vägen fram.