Imply
Konkurrenskraft

Uppnå er fulla potential

I ett allt tuffare affärsklimat hårdnar konkurrensen för varje dag – och vikten av att nå sin fulla potential ökar. Att den bäst anpassade överlever är en vedertagen sanning, i såväl naturen som affärsvärlden, men det spelar ingen roll hur välanpassade ni skulle kunna vara – om ni faktiskt inte är det.

Läs mer
Genomförandekraft

Gå från ord till handling

Teorierna är grunden till all vetenskap. Men fel applicerad på verkligheten, i fel kontext eller med fel genomförande, är den starkaste teorin ingenting värd. Detsamma gäller er strategi och er valda riktning. Det är hur kapabla ni är att faktiskt omsätta den i verkligheten – er genomförandekraft – som avgör när, hur, och om ni går i mål.

Läs mer
Ledningskraft

Att leda för tillväxt

I idrottslag, lejonflockar och utvecklingsteam. Ledare har alltid funnits och kommer alltid att finnas, överallt omkring oss och i varenda gruppering – annars är den på förhand dömd att misslyckas.

Läs mer
Finansiell kraft

Lås upp möjligheter

I ett vakuum är monetära tillgångar egentligen inte mycket värda. Men bakom rätt visioner, kompetenser och ledare utgör de en kraftfull katalysator som kan ta idéer från ritbord till verklighet, produkter från lokala lager till globala konsumenter och er affär ett steg närmre sin fulla potential.

Läs mer
Drivkraft

Nyttja kraften i varje beståndsdel

Människan har gått långt förbi de basala behoven, föda, sömn, trygghet, till att vilja något mer. Många gånger är det svårt att definiera vad det är, men alla vet när de har hittat det. Gnistan. Den som får en förbränningsmotor att explodera, den som faller att resa sig och er tillväxtresa att rivstarta – och fortsätta att accelerera.

Läs mer
Innovationskraft

Forma er framtid

Med 1 000 byggstenar ges minst lika många möjligheter – du kan skapa detaljerade konstverk, praktiska hjälpmedel eller nöja dig med en slumpartad hög. Går du steget längre, och kritiskt utvärderar vad som är dina byggstenar, ökar alternativen exponentiellt. Det är här, i skärningspunkten mellan kreativitet och förmågan att ifrågasätta det befintliga, er innovationskraft tar sin form och kan explodera.

Läs mer